o projektu

Umělecká agentura Musia

představuje hudebně-literární večer

Vysoké tamaryšky aneb Osmnáct požehnání,
též Devatero sloupů opěrných

s židovskou tematikou.

Premiérová vystoupení proběhla 7.10. v zámeckém sále v Mikulově, 9.10. v Besedním domě v Brně a zazněly na nich následující skladby:

Pavel Haas: Smyčcový kvartet č. 3 op. 15 (1938)
Pavel Haas Quartet: Veronika Jarůšková a Eva Karová - housle, Pavel Nikl - viola, Peter Jarůšek - violoncello

Dmitrij Šostakovič: Z židovské lidové poezie op. 79 (1948)
cyklus 11 písní pro soprán, mezzosoprán, tenor a klavír, v ruském originále, texty sebrali a do ruštiny přeložili Mojše Beregovskij a J. M. Sokolov
Pavla Vykopalová - soprán, Jana Sýkorová - mezzosoprán, Michal Lehotský - tenor, Jan Jiraský - klavír

Dmitrij Šostakovič: 24 Preludií a fug op. 87 (1950-51)
výběr: č. 4 e-moll, č. 5 D-dur, č. 14 es-moll, č. 15 Des-dur
Jan Jiraský - klavír

Dmitrij Šostakovič: Klavírní trio č. 2 e-moll op. 67 (1944)
členové Pavel Haas Quaret: Veronika Jarůšková a Peter Jarůšek
Jan Jiraský - klavír

Autorem literární dramaturgie a celkové režijní koncepce večera je J. A. Pitínský

O úspěchu obou představení nejlépe svědčí obdržené ohlasy a děkovné dopisy.