ohlasy

Ohlasy na premiérová představení

Za pozornost stojí... (o jedné brněnské akci)

Žiji již dostatečně dlouhý život, abych si mohl myslet, že mne již nic nemůže překvapit nebo aspoň nějak nečekaně oslovit. Zejména pokud se to týká již po staletí uzákoněného průběhu koncertních akcí. Item akcí literárních, tedy různých čtení či recitačních vystoupení - doplňovaných rovněž (spíše předělovou) hudbou. Proto jsem se zvědavostí,nebo spíše s nedůvěrou přijal pozvání na autorský projekt agentury MUSIA „Vysoké tamaryšky - aneb osmnáct požehnání, též devatero sloupů opěrných!.“ Motem celé akce je citát z talmudu:“ Uvažuj o třech věcech - pak nechybíš. Odkud přicházíš, kam spěješ a před kým účty skládati budeš!“ Programu dominují tři autorská jména: Dmitrij Šostakovič, Pavel Haas, a Jiří Langer. Od Haase je uveden „Smyčcový kvartet č.3“, od Šostakoviče písně „Z židovské poezie“, výběr z „Preludií a fug“ pro klavír a „Trio č.2 pro housle, violoncello a klavír“. Mezitím se proplétají texty Jiřího Mordechaje Zeva Langra z knihy „Devět bran“. Mohlo by se říci - klasický, hudebně-literární pořad. Leč - ne tak docela. V podstatě je to především koncert a hned v úvodu prohlásím, že v tak sugestivním provedení, jak emočně tak technicky - jsem ještě Haasův kvartet neslyšel a za to musím vzdát hold „Pavel Haas kvartetu“. Bravo - mladí přátelé. Popravdě bravo! si zasluhují i Pavla Vykopalová, Jana Sýkorová a Michal Lehotský v Šostakovičových písních, včetně doprovodu Jana Jiraského (který exceloval ještě v Preludiích a Fugách a rovněž v Triu společně s členy Pavel Haas kvartetu). Šostakovičovy písně jsem - jako většina obecenstva - nikdy neslyšel a jsem vskutku rád, že mne s nimi tento divadelní koncert seznámil. A právě jsem užil slova, která celou akci nejlépe vystihují. Texty - v emotivním podání Jana Potměšila prolínají koncertem - představením na jednu stranu nenápadně - na druhou nepřehlédnutelně výrazně, právě díky divadelní režii Jana Pitínského. Čtěc je neustále na scéně a vždy novým režijním umístěním zaplňuje tak koncertně divadelní prostor. Pitínský (autor scénáře) ovšem režíruje i hudební interprety, kteří pak zcela nestandartně oživují ryze hudební koncertní čísla, takže je to koncert - literární pořad - i divadelní představení v jednom. Uveďme tedy i toho, kdo stál na počátku projektu jako jeho dramaturg a to je musikolog Jan Špaček. Nakonec jsem odcházel nadšen - „tak by mohla vypadat většina komorních koncertů vůbec!“ a již to, že jsem vyslovil tato slova, svědčí o tom, o čem píši v nadpisu své stati: „Za pozornost stojí...“ Jelikož akce má pak i putovní charakter, dovoluji si oslovit pány dramaturgy festivalů, koncertů i divadel: „vážení kolegové - neváhejte!“

Pavel Blatný

Poděkování

Vážená paní Urbánková,
z celého srdce bych Vám a Vaší agentuře chtěla poděkovat za uspořádání překrásného projektu Vysoké tamaryšky.

Chtěla bych Vám vyjádřit především velikou podporu při pořádání podobných akcí, jelikož je stále třeba připomínat si význam a hodnotu evropské duchovní tradice - a to zejména v dnešní době plné kariérismu a konzumního života společnosti. Přizvaní umělci byli skutečně vynikající - každý je ve svém oboru špička a když se spojily tyto veličiny, vznikl překrásný program prodchnutý velikou srdečností, citovostí a moudrostí židovské duchovní tradice. Myslím si, že podobné projekty mají velký celoevropský význam! Děkuji všem interpretům za mimořádný duchovní zážitek!

Srdečně zdraví

PBc. Beatrix Křížová
studentka dějin umění a divadelní vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Dík za Tamaryšky

Vážená paní Urbánková,
dovolte, abych Vám poděkoval za uspořádání projektu Vysoké tamaryšky, který se uskutečnil 7. 10. 2008 v Mikulově a zahrnoval velmi přínosné propojení několika žánrů a interpretů. Avizovaný hudebně-literární večer se židovskou tematikou už samotným programem vypadal dosti zajímavě, nicméně k němu se přidalo i vynikající umělecké obsazení. V mém konkrétním případě stačilo avizovat již jen samotné vystoupení kvartetu Pavla Haase a o okamžité účasti nebylo pochyb. Členové tohoto uskupení na tomto večeru svou světově špičkovou interpretací opět potvrdili, že si nejprestižnější ocenění po právu zaslouží. Ovšem ani ostatní vystupující nezůstali pozadu. Všichni operní pěvci podali vynikající výkony nejen pěvecké, ale i herecké a taneční, to za přesného i citlivého klavírního doprovodu Jana Jiraského. Náročné propojovací texty přirozeně přednášel Jan Potměšil, čímž se velmi zasloužil o celkové vyznění celého večera. Jednotícím prvkem byla samozřejmě židovská kultura, která nerozlučně patří k místu konání tohoto představení. Velké uznání zaslouží i režisér pořadu, který sice jen s několika rekvizitami, ale s dokonalým využitím místní dispozice dokázal vytvořit velkolepý výsledný efekt. Myslím, že tento projekt se tak stal nezapomenutelným zážitkem nejen hudebním, literárním, jazykovým, dramatickým, ale i poznávacím ve smyslu pochopení židovské kultury.

S pozdravem

Jan Egerle

Dík za Tamaryšky

Milá paní Urbánková,
udělala jste mi s touto zprávou velikou radost! toto je vždycky nejlepší ocenění, když přichází "z trhu", od lidí, kteří úpřimně sdělí svoje pocity z vykonané práce a předvedené performance.

Pro mne byl velký zážitek skvělé herecké i produkční obsazení, kdy z minimálního budgetu se podařilo dosáhnout maxima. uchvátily mne pěvecké výkony a především Haasovo 4tetto! nemohl jsem spustit oči z charisma primase, skvělý výkon a skvělá hudba!

Ovšem největší zážitek je pro mne vaše komunita přátel, kterými se obklopujete. Podle toho se ostatne pozná člověk, jaký je. Rád pozoruji lidi a vztahy. Ve vaší komunitě se cítím přirozeně a skvěle relaxed. Je přirozeně pestrá a každý si tam najde svoji duši k naslouchání.

Skvěly zážitek. Díky

JK